materiaal en inspiratie voor in de klas

materiaal voor in de klas

 

Leuke les voor de onderbouw, ook geschikt voor eerste les aan klas 1

Klik hier voor een les en een vervolgles aan de onderbouw over Pythagoras, het pentagram en de gulden snede. De les is leuk als eerste les aan de brugklas en de vervolgles op een later moment. Geschikt voor elk niveau.  


Oefenen voor de Wiskunde Olympiade

Hieronder staan Powerpoints met extra uitleg bij verschillende opgaven uit de Wiskunde Olympiade. Ze kunnen in de klas gebruikt worden voor bespreking van een mogelijke manier van oplossen. De gekozen opgaven staan ook in het boek Successtrategieën.  Het opgavenummer uit dat boek staat telkens achter de opgave. 

Alle opgaven uit één rij staan op één powerpoint. 

Veel plezier! en feedback is altijd welkom! 

Oefening met uitleg over rijen en recursie

Voor leerlingen die het nog niet helemaal begrepen hebben of extra willen oefenen is hier een blad met oefenopgaven over rijen en recursie. Er staan links in naar filmpjes, die uitleg en uitwerking geven van deze opaven. (De GR-uitleg in de filmpjes is voor TI)


Leuke les voor 5 vwo wiskunde B over geschiedenis en kwadraat afsplitsen.

Ontcijfer de wiskunde op een Mesopotamische kleitablet. Hier is de powerpoint. 

Hier vindt je het werkblad voor de leerlingen. Hier de poster. Leg de twee A4-tjes naast elkaar en kopieer ze op formaat A3. Dat is de poster, waar de leerlingen op gaan schrijven en tekenen zodat (het maken van) de poster creatief en leerzaam is.

Het is geschikt voor twee lesuren van 50 minuten 


Hoe ver kan een stapel overhellen?

Oefening in probleemaanpak. 

Zie hier de ppt