Pentagram eerste les voor de brugklas

Kennismaken met wiskunde aan de hand van het pentagram

        Een eerste les aan de brugklas en een vervolgles. 

 

De eerste les

Je vindt hier een zelf ontwikkelde, interessante en motiverende les, die geschikt is als eerste wiskundeles in de brugklas. De les is een sterk vereenvoudigde en op het niveau aangepaste versie van getallendag en past het beste in een lesuur van 70-90 minuten, maar in één of twee lessen van 50 minuten kan het ook. Het materiaal is direct bruikbaar voor in de klas. Voorkennis van de docent is niet nodig, wel van te voren doornemen natuurlijk. Naar eigen inzicht kan de docent er meer bij vertellen,  langer of korter blijven staan bij de verschillende onderdelen of dia's overslaan. De les hoeft niet als eerste les van het jaar aan de brugklas gegeven te worden, het kan ook op een ander moment of in een andere onderbouwklas. Het is geschikt voor de onderbouw van elk niveau.


De les begint met een verhaal. Het verhaal staat geheel uitgeschreven op de powerpoint en kan natuurlijk mondeling aangevuld worden door de docent.  De vragen op de dia's nodigen uit tot een klassengesprek, waarmee het verhaal nu en dan onderbroken kan worden. 

Na het verhaal gaan de leerlingen aan het werk met werkbladen. De les blijft wel geleid aan de hand van de powerpoint waar de opdrachten en uitwerkingen op staan. Print de werkbladen voor de leerlingen dubbelzijdig uit en geef de leerlingen voor de eerste opdrachten alleen het eerste A4-tje, waarop aan beide kanten een regelmatige vijfhoek staat. Ze hebben maar één kant nodig, maar als ze niet tevreden zijn met hun werk, dan kunnen ze op de achterkant opnieuw beginnen. Het moment waarop de leerlingen het tweede A4-tje krijgen, komt vanzelf naar voren op powerpoint. 


Ik stel deze les beschikbaar voor docenten die het willen gebruiken. Je vindt de bestanden onder de knoppen hiernaast. Feedback is welkom, al heb ik waarschijnlijk niet altijd tijd om erop te reageren. De powerpoint is erg gevoelig voor de versie  waarin hij gebruikt wordt. Als de dia's mankementen vertonen, gebruik dan het pdf bestand, waarmee ook een diavoorstelling kan worden gegeven (door steeds naar 'volgende pagina' te gaan). 

Veel plezier!


Vervolgles

Het is leuk om na deze les ook de vervolgles te geven, waarin de gulden snede naar voren komt. Deze les kan op een later moment in het schooljaar gegeven worden of in de tweede klas. Er is weer een powerpoint met een werkblad. 

Veel plezier!hier vind je nog ander materiaal dat je kunt gebruiken in bovenbouwlessen.